Nieuwe Hollandse Waterlinie

gorinchem kanon De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de 19e eeuw ontwikkeld om Holland in tijd van oorlog te verdedigen tegen de vijand. Halverwege de 20e eeuw werd deze functie opgeheven. Een ingenieus inundatiesysteem, bestaande uit sluizen, kanalen en kades (beschermd door forten) zorgde ervoor dat bepaalde gebieden onder 30-50 centimeter water gezet konden worden. Dat is net te laag om over te kunnen varen en te hoog om doorheen te waden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van Muiden tot aan Gorinchem en de Biesbosch. De linie bestaat uit 46 forten, vijf vestingsteden en tal van kazematten en sluizen. De belangstelling voor dit huzarenstukje van Nederlandse verdedigingsbouwkunst neemt steeds meer toe. Onlangs is het Pact van Rhijnauwen gesloten door betrokken minsteries, waterschappen en gemeenten. De linie zal worden opgeknapt en gerestaureerd. De Hollandse Waterlinie heeft de status van rijksmonument gekregen.

>> Lees meer

  • print
Content VVV Idee